Den Store Ensilageudfordring

En betagende time-lapse video, der viser hvordan ensilage behandlet med SiloSolve® FC klarer sig sammenlignet med ubehandlet ensilage og to ensilage prøver behandlet med konkurrerende produkter.


Tagged with

Feel free to embed this video on your own site or blog: